Αναρτήσεις

Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου. Θεωρία: Το Ρήμα (Μέρος Τρίτο)

Εικόνα
  Ποιόν ενέργειας Το ποιόν ενέργειας του ρήματος είναι η οπτική γωνία σύμφωνα με την οποία βλέπει ο ομιλητής μία ρηματική ενέργεια. * Μη συνοπτικό (ή εξακολουθητικό): Ενεστώτας, Παρατατικός και Εξακολουθητικός Μέλλοντας. Ουσιαστικά, είναι οι χρόνοι που τονίζουν τη διάρκειά ή την επανάληψή τους. * Συνοπτικό: Αόριστος και Μέλλοντας Στιγμιαίος ή Συνοπτικός. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται όσοι χρόνοι δεν τονίζουν τη διάρκεια ή την επανάληψή τους. * Συντελεσμένο: Παρακείμενος, Υπερσυντέλικος και Συντελεσμένος Μέλλοντας. Είναι οι χρόνοι που δηλώνουν πράξεις ολοκληρωμένες, δηλαδή συντελεσμένες. Ροδαμάνθη Σοφικίτου, Φιλόλογος

Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου. Θεωρία: Το Ρήμα (Μέρος Δεύτερο)

Εικόνα
  Οι χρόνοι του ρήματος Όσον αφορά τους χρόνους, να σημειωθεί ότι υπάρχουν οι εξής:  Ενεστώτας, Παρατατικός, Αόριστος, Μέλλοντας Εξακολουθητικός, Μέλλοντας Στιγμιαίος ή Συνοπτικός, Παρακείμενος, Υπερσυντέλικος, Μέλλοντας Συντελεσμένος. Οι χρόνοι που προαναφέρθηκαν διακρίνονται ανάλογα με τη χρονική βαθμίδα τους. Η διάκριση θα γίνει ανάλογα με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Παρελθόν: Παρατατικός, Αόριστος, Υπερσυντέλικος Παρόν: Ενεστώτας και Παρακείμενος Μέλλον: Μέλλοντας Εξακολουθητικός, Μέλλοντας Στιγμιαίος ή Συνοπτικός και Μέλλοντας Συντελεσμένος Ροδαμάνθη Σοφικίτου, Φιλόλογος

Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου. Θεωρία: Το Ρήμα (Μέρος Πρώτο)

Εικόνα
  Το ρήμα Τα ρήματα είναι λέξεις που δηλώνουν ότι κάποιος/κάτι (πρόσωπο, ζώο ή πράγμα) είτε ενεργεί είτε παθαίνει κάτι είτε βρίσκεται σε μια κατάσταση. π.χ. χτενίζω (όταν ενεργεί κάποιος) χτενίζομαι (όταν παθαίνει κάτι) αναπαύομαι (όταν βρίσκεται σε μια κατάσταση) Τα ρήματα κλίνονται, δηλαδή αλλάζουν μορφές. Οπότε, έχουν κάποια ρηματικά χαρακτηριστικά, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα ουσιαστικά και τα επίθετα, τα οποία έχουν ονοματικά χαρακτηριστικά. Τα ρηματικά χαρακτηριστικά είναι το πρόσωπο, ο αριθμός, ο χρόνος, το ποιόν ενέργειας, η έγκλιση, η φωνή και η διάθεση. Το πρόσωπο του ρήματος καθορίζεται από το υποκείμενό του, υπάρχει με άλλα λόγια μια συμφωνία μεταξύ τους. π.χ. Εγώ μαγειρεύω το μεσημεριανό φαγητό Το ίδιο συμβαίνει και με το αριθμό του ρήματος, αν είναι δηλαδή σε ενικό αριθμό ή σε πληθυντικό π.χ. εγώ διαβάζω, εμείς διαβάζουμε Ροδαμάνθη Σοφικίτου, Φιλόλογος

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου. Θεωρία: Χρήση της γλώσσας

Εικόνα
  Η Χρήση της Γλώσσας Οι μαθητές θα πρέπει να εντοπίσουν τις εξής κατηγορίες: αναφορική και ποιητική λειτουργία της γλώσσας ρηματικά πρόσωπα χρόνοι των ρημάτων - ποιόν ενέργειας εγκλίσεις τροπικότητες του ρήματος ενεργητική και παθητική σύνταξη ονοματική και ρηματική διατύπωση σύνδεση προτάσεων αναφορικές προτάσεις μακροπερίοδος και μικροπερίοδος λόγος ευθύς και πλάγιος λόγος σχήματα λόγου ειδικό λεξιλόγιο λεξιλόγιο τροπή μετοχής σε δευτερεύουσα πρόταση   ύφος τίτλος (θα χρειαστεί σχολιασμός ή δημιουργία τίτλου) περιγραφή / αφήγηση σημεία στίξης Ροδαμάνθη Σοφικίτου, Φιλόλογος

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου. Θεωρία: Κειμενικά είδη - Κειμενικοί Τύποι

Εικόνα
Κειμενικά Είδη - Κειμενικοί Τύποι Τα κειμενικά είδη αφορούν στην περιγραφή, στην αφήγηση, στην εξήγηση, στις οδηγίες και στην επιχειρηματολογία. Οι κειμενικοί τύποι διακρίνονται σε:  Δοκίμιο Άρθρο Ομιλία Συνέντευξη Κριτική Επιστολή Βιογραφικά είδη (βιογραφία, μυθιστόρημα, βιογραφικό σημείωμα, αυτοβιογραφικό σημείωμα, συστατική επιστολή, αυτοβιογραφία, απομνημονεύματα και μαρτυρίες) Φυσικά, το κείμενο δύναται να είναι πολυτροπικό, δηλαδή να συμπεριλαμβάνει διαφορετικά είδη κειμένου. Παραδείγματος χάριν, στον τομέα των διαφημίσεων, οι διαφημίσεις μπορεί να έχουν αφήγηση και περιγραφή. Ροδαμάνθη Σοφικίτου, Φιλόλογος

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου. Θεματική: Παιδεία

Εικόνα
      Παιδεία Μέσα και τρόποι παιδείας ·         Η εκπαίδευση η οποία θα στοχεύει στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπου ·         Τα εκπαιδευτικά μέσα (βιβλία, σχολικές υποδομές κλπ.) ·         Η αγωγή ·         Η άσκηση ·         Ο έπαινος ·         Τα βιβλία ·         Η διδασκαλία ·         Οι θεσμοί και οι νόμοι ·         Οι υποχρεώσεις και οι ελευθερίες/δικαιώματα ·         Ο διάλογος, η πειθώ και η επιχειρηματολογία ·         Το διαδίκτυο   Μορφές παιδείας Ø   Ανθρωπιστική παιδεία Ø   Εθνική παιδεία Ø   Επαγγελματική παιδεία Ø   Κοινωνική παιδεία Ø   Εγκυκλοπαιδική παιδεία Ø   Καλλιτεχνική παιδεία   Φορείς παιδείας (άμεσοι)      Η οικογένεια      Το σχολείο      Η εκκλησία      Το κοινωνικό περιβάλλον      Η πολιτεία   Φορείς παιδείας (έμμεσοι)      Τα ΜΜΕ      Η επαγγελματική ομάδα      Πολιτισμικές διαδικασίες / τέχνες      Ελεύθερος χρόνος      Φυσικό περιβάλλον Ροδαμάνθη Σοφι

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου. Θεματική: Οικολογία - Φυσικό Περιβάλλον

Εικόνα
  Οικολογία οικολογία   θηλυκό ( επιστήμη ,  βιολογία ) η μελέτη του μεγέθους και της διάδοσης των πληθυσμών των ζώντων οργανισμών η  βιοπροστασία , η κινηματική  βιοδιατήρηση - βιοδιάσωση - βιοπροστασία η ενασχόληση με το περιβάλλον ως παράμετρος της πολιτικής και της κοινωνικής ζωής και η προσπάθεια διατήρησής του   θετικές επιδράσεις του περιβάλλοντος ·         στη σωματική υγεία, διότι ζούμε σε ένα περιβάλλον με αέρα, νερό, τροφές που προέρχονται από τη φύση ·         στη ψυχολογία, μιας και επιδρά καθοριστικά στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου και βοηθάει στη διατήρηση της ψυχολογικής ισορροπίας ·         στο πνεύμα, αφού καλλιεργεί το πνεύμα, προωθεί τον προβληματισμό και την ερευνητική διάθεση (θετικές επιστήμες, π.χ. φυσική) ·         στον πολιτισμό, καθώς το περιβάλλον επιδρά θετικά στον ανθρώπινο ψυχισμό, αποτελώντας πηγή έμπνευσης ·         στην κοινωνία, γιατί «λειτουργεί ως πρότυπο ευταξίας και διδάσκει την αξία της συνεργασί